Осадчук Євген Олександрович

Осадчук Євген Олександрович – викладає дисципліну «Вища математика»

miniОсадчукСТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ. Кандидат технічних наук. Напрямок наукової діяльності – дослідження процесів в абсорбційних термотрансформаторах в режимі отримання води з використанням сонячної енергії. Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт.

Основні науково-методичні розробки за останні 5 років

  1. Кузаконь В.М, Кирилов В.Х., Швець В.Т., Вашпанова Н.В.,  Вітюк А.В., Коновенко Н.Г., Угольніков О.П., Федченко Ю.С.,  Худенко Н.П., Нужна Н.В., Осадчук Є.О., Черевко Є.В.  Курс вищої математики. Додаткові розділи: Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів – Одеса: Друкарський дім, 2019. – 169с.
  2. Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г., Осадчук Є.О. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Диференціальні рівняння» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Одеса: ОНАХТ, 2020 – 32с.
  3. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Диференційне числення» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.Х. Кирилов, А.В. Вітюк, Є.О. Осадчук. – Одеса: ОНАХТ, 2020 – 25с.
  4. Збірник задач з вищої математики. Частина 1./ Коновенко Н.Г., Кирилов В.Х., Федченко Ю.С.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -216с.
  5. Курс вищої математики. Частина 1: навчальний посібник/ Федченко Ю.С., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -224с.