Резюме лекторів

Sergeeva_2017_2 -обрСергєєва Олександра Євгенівна – лектор з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальностей 122, 123, 151, 181.

Доктор фізико-математичних наук, професор. Є автором понад 250 наукових праць та науково-методичних робіт, серед яких 9 монографій. 

Наукові інтереси: Процеси формування і релаксації поляризованого стану в полімерних електретах з полярних і неполярних матеріалів; Фізичні процеси в п’єзоелектричних і піроелектричних сенсорах і приладах, виготовлених на основі сегнетоелектричних полімерів;

Основні науково-методичні   розробки з дисципліни «Фізика» за остані 5 років:

 1. Навчальний посібник для студентів коледжу з курсу фізики. Електрика. (Сергєєва О.Є., Федосов С.Н., Задорожний В.Г., Білецька О.В.-2020.-57 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1288958
 2. Опорний конспект з курсу фізики. Електрика. /Сергєєва О.Є., Федосов С.Н.-2021.-26 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1537376
 3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за курсом фізики “Фізичні основи механіки”.- 2020.-64 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1387372
 4. LECTURE NOTES Physics course. MECHANICS, MOLECULAR PHYSICS, THERMODYNAMICS, LIQUIDS, ELECTROSTATICS, DIRECT CURRENT.  /A. E. Sergeeva, S. N. Fedosov. — Odessa : ONAFT, 2020. — Електрон. текст. дані : 53 p. Мова: Англійська. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1387193
 5. Методичні вказівки з курсу “Фізика”. Основні закони, визначення і формули [Електронний ресурс] : для бакалаврів усіх спец. усіх форм навчання / В. Г. Задорожний, О. Є. Сергєєва ; Каф. фізико-математичних наук. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 57 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1392326

 

Федосов_С.Н.2Федосов Сергій Никифорович – лектор з дисципліни «Фізика» для студентів заочної форми навчання.

ПРОФЕСОР. Доктор фізико-математичних наук, професор. Є керівником наукової школи «Розробка технології виготовлення і дослідження нових функціональних матеріалів та покрить». За результатами досліджень має більш ніж 450 наукових праць, з яких біля 250 написані англійською мовою і надруковані в провідних міжнародних виданнях, співавтор 12-ти монографій. У науковій базі даних Scopus зареєстровано 78 його публікацій. Індекс цитування статей С.Н.Федосова в 2020 р. дорівнює 14. Отримав більше 20-ти грантів міжнародних фондів і проводив наукові дослідження в університетах Англії, Греції, Бельгії, Португалії, Китаю, Бразилії, Німеччини.

Наукові інтереси: Фізичні процеси в п’єзоелектричних і піроелектричних сенсорах і приладах, виготовлених на основі сегнетоелектричних полімерів;

Основні науково-методичні  розробки з дисципліни «Фізика» за остані 5 років:

 1. LECTURE NOTES Physics course. MECHANICS, MOLECULAR PHYSICS, THERMODYNAMICS, LIQUIDS, ELECTROSTATICS, DIRECT CURRENT.  /A. E. Sergeeva, S. N. Fedosov. — Odessa : ONAFT, 2020. — Електрон. текст. дані: 53 p. Мова: Англійська. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1387193

   2.Навчальний посібник для студентів коледжу з курсу фізики. Електрика. (Сергєєва О.Є., Федосов С.Н., Задорожний В.Г., Білецька О.В.-2020.-57 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1288958

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за курсом фізики “Фізичні основи механіки”.- 2020.-64 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1387372
 2. Опорний конспект з курсу фізики. Електрика. /Сергєєва О.Є., Федосов С.Н.-2021.-26 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1537376
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики “Механіка” [Електронний ресурс] : для бакалаврів усіх спец. усіх форм навчання / С. Н. Федосов, В. Г. Задорожний ; відп. за вип. О. Є. Сергєєва ; Каф. фізико-математичних наук. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 53 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1388568

 

Задорожный_В.Г.Задорожний Василь Георгійович  – лектор з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальностей 181, 162.

ПРОФЕСОР. Доктор хімічних наук, професор. Є автором понад 240 наукових і науково-методичних публікацій, серед них 2 монографій і 6 авторських свідоцтв та патентів. Сфера наукових інтересів: 1) фізика процесів структуроутворення тонких плівок на твердій основі у вакуумі 2) застосування тонких полімерних плівок і покриттів в мікроелектроніці. 3) дослідження процесів отримання амарантової олії і вивчення структури її компонентів.

 

Науково-методичні розробки з дисципліни «Фізика» за остані 5 років:

 1. Навчальний посібник для студентів коледжу з курсу фізики. Електрика. (Сергєєва О.Є., Федосов С.Н., Задорожний В.Г., Білецька О.В.-2020.-57 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1288958
 2. Методичні вказівки з курсу “Фізика”. Основні закони, визначення і формули [Електронний ресурс] : для бакалаврів усіх спец. усіх форм навчання / В. Г. Задорожний, О. Є. Сергєєва ; Каф. фізико-математичних наук. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 57 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1392326
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики “Елементи фізики твердого тіла” [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підгот. всіх спец. ден. форми навчання / О. Є. Сергєєва, В. Г. Задорожний, Т. А. Ревенюк ; відп. за вип. О. Є. Сергєєва; Каф. фізики і матеріалознавства. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 32 с.

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.163701

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики “Механіка” [Електронний ресурс] : для бакалаврів усіх спец. усіх форм навчання / С. Н. Федосов, В. Г. Задорожний ; відп. за вип. О. Є. Сергєєва ; Каф. фізико-математичних наук. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 53 с.

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1388568

 

Мураховский_В.Г.2Мураховський Валерій Генрихович – лектор з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальностей 101, 131, 133, 141, 142, 183.

ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Автор понад 100 наукових праць, зокрема монографії «Мікроіоника», 8 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 7 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Наукова діяльність пов’язана з дослідженням суперіоних провідників та гетеросистем на їх основі, а також з розробленням автоматизованих систем управління навчальним закладом і створенням мультимедійних курсів навчальних дисциплін. Завідуючий відділу ліцензування, акредитації та сертифікації НЦООП ОНТУ. 

Основні науково-методичні  з дисципліни «Фізика» за остані 5 років:

 1. Фізичні основи сучасних інформаційних технологій. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Г. Мураховський, Ф. А. Трішин, Т. О. Чікункова. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 6 с. Мова: Українська     Шифр: 53(075)     Авторський знак: М91    
 2. Фізичні основи сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Г. Мураховський, Ф. А. Трішин, Т. О. Чікункова. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 47 с.  Мова: Українська     Шифр: 53(075)     Авторський знак: М91 
 3. Теоретична механіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять / В. Х. Кирилов, В. Г. Мураховський, В. І. Туманський ; Одеська нац. акад. харчових технологій, Навч.-наук. ін-т холоду, кріотехнологій та екоенергетики. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 101 с. Мова: Українська     Шифр: *531(072)     Авторський знак: К43

 

 

miniВитюкВітюк Антоніна Вікторівна  – лектор з дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів спеціальностей 073, 075, 131, 

ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – тепломасообмін в контактних пристроях плівкових апаратів для холодильної техніки з урахуванням нерівномірності розподілу рідини. Автор понад 35 наукових та 20 науково-методичних робіт. Секретар Вченої ради факультету комп’ютерних систем та автоматизації. Куратор групи, керівник студентського наукового гуртка.

Основні науково-методичні розробки за остані 5 років

 1. Кузаконь В.М, Кирилов В.Х., Швець В.Т., Вашпанова Н.В.,  Вітюк А.В., Коновенко Н.Г., Угольніков О.П., Федченко Ю.С.,  Худенко Н.П., Нужна Н.В., Осадчук Є.О., Черевко Є.В.  Курс вищої математики. Додаткові розділи: Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів – Одеса: Друкарський дім, 2019. – 169с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділи «Невизначений інтеграл», «Визначений інтеграл», «Подвійний інтеграл» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: А.В. Вітюк, Н.В. Нужна. – Одеса: ОНАХТ, 2020 – 70 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Диференційне числення» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.Х. Кирилов, А.В. Вітюк, Є.О. Осадчук. – Одеса: ОНАХТ, 2020 – 25с.
 4. Збірник задач з вищої математики. Частина 1./ Коновенко Н.Г., Кирилов В.Х., Федченко Ю.С.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -216с.
 5. Курс вищої математики. Частина 1: навчальний посібник/ Федченко Ю.С., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -224с.

 

miniКоновенкоКоновенко Надія Григорівна – лектор з дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів спеціальностей 051, 071, 181.

ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 89 наукових та науково-методичних робіт. Відповідальний редактор фахового наукового журналу «Праці міжнародного геометричного центру», заступник голови організаційного комітету міжнародної наукової конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».

Основні науково-методичні розробки за остані 5 років 

 1. Кузаконь В.М, Кирилов В.Х., Швець В.Т., Вашпанова Н.В.,  Вітюк А.В., Коновенко Н.Г., Угольніков О.П., Федченко Ю.С.,  Худенко Н.П., Нужна Н.В., Осадчук Є.О., Черевко Є.В.  Курс вищої математики. Додаткові розділи: Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів – Одеса: Друкарський дім, 2019. – 169с.
 2. Коновенко Н.Г., Федченко Ю.С., Черевко Є.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Векторна алгебра та аналітична геометрія» для бакалаврів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання.  Одеса: ОНАХТ,  2020. – 54с.
 3. Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г., Осадчук Є.О. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Диференціальні рівняння» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Одеса: ОНАХТ, 2020 – 32с.
 4. Збірник задач з вищої математики. Частина 1./ Коновенко Н.Г., Кирилов В.Х., Федченко Ю.С.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -216с.
 5. Курс вищої математики. Частина 1: навчальний посібник/ Федченко Ю.С., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -224с.

 

miniФедченкоФедченко Юлія Степанівна – лектор з дисциплін «Вища математика» для студентів спеціальностей 162, 181, 204, 241

ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 74 наукових та методичних робіт. Відповідальний секретар журналу «Праці міжнародного геометричного центру», заступник голови організаційного комітету конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».

Основні науково-методичні розробки за остані 5 років

 1. Курс вищої математики. Додаткові розділи: Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів /Кузаконь В.М, Кирилов В.Х., Швець В.Т., Вашпанова Н.В.,  Вітюк А.В., Коновенко Н.Г., Угольніков О.П., Федченко Ю.С.,  Худенко Н.П., Нужна Н.В., Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  – Одеса: Друкарський дім, 2019. – 169с.
 1. Коновенко Н.Г., Федченко Ю.С., Черевко Є.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Векторна алгебра та аналітична геометрія» для бакалаврів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання.  Одеса: ОНАХТ,  2020. – 54с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Вища та прикладна математика процесів готельно-ресторанного бізнесу» для бакалаврів спеціальності 241 денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Ю.С.Федченко, Є.В.Черевко – Одеса: ОНАХТ, 2021 – 63 с.
 3. Збірник задач з вищої математики. Частина 1./ Коновенко Н.Г., Кирилов В.Х., Федченко Ю.С.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -216с.
 4. Курс вищої математики. Частина 1: навчальний посібник/ Федченко Ю.С., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -224с.

 

miniОсадчукОсадчук Євген Олександрович – викладає дисципліну «Вища математика»

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ. Кандидат технічних наук. Напрямок наукової діяльності – дослідження процесів в абсорбційних термотрансформаторах в режимі отримання води з використанням сонячної енергії. Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт.

Основні науково-методичні розробки за остані 5 років

 1. Кузаконь В.М, Кирилов В.Х., Швець В.Т., Вашпанова Н.В.,  Вітюк А.В., Коновенко Н.Г., Угольніков О.П., Федченко Ю.С.,  Худенко Н.П., Нужна Н.В., Осадчук Є.О., Черевко Є.В.  Курс вищої математики. Додаткові розділи: Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів – Одеса: Друкарський дім, 2019. – 169с.
 2. Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г., Осадчук Є.О. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Диференціальні рівняння» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Одеса: ОНАХТ, 2020 – 32с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Диференційне числення» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.Х. Кирилов, А.В. Вітюк, Є.О. Осадчук. – Одеса: ОНАХТ, 2020 – 25с.
 4. Збірник задач з вищої математики. Частина 1./ Коновенко Н.Г., Кирилов В.Х., Федченко Ю.С.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -216с.
 5. Курс вищої математики. Частина 1: навчальний посібник/ Федченко Ю.С., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -224с.