Дисертації та монографії

Дисертації

  1. Сергєєва Олександра Євгенівна. Формування і релаксація об’ємного заряду та поляризації в сегнетоелектричних полімерах. Дис…докт. фіз.-мат. наук: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків / Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. Одеса, 1995.
  2. Федосов Сергій Никифорович. Поляризація і електретний ефект у полімерних сегнетоелектриках і композитах. Дис…докт. фіз.-мат. наук: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків / Московський інститут сталі і сплавів. – Москва, 1989.
  3.  Задорожний Василь Георгійович. Фізико-хімічні процеси при розкладанні полімерів у вакуумі та розробка нових технологій на їх основі. Дис…докт. хім. наук: 01.04.19 –фізика полімерів / Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР – Київ,
  4. Швец Валерій Тимофійович.  Електронні явища переносу з урахуванням багаточастинкових взаємодій. Дис…докт,фіз..-мат. наук:04.02 – теоретична фізика / Львівський національний університет. — Львів, 1992.
  5. Мураховський Валерій Генріхович. Ефекти пам’яті в суперіонних провідниках та гетеросистемах на їх основі. Дис…канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків / Інститут напівпровідників АН УРСР.– Київ, 1980.
  6. Вітюк Антонина Вікторівна. Тепломасообмін у контактних пристроях плівкових апаратів для холодильної техніки з урахуванням нерівномірності розподілу рідини.Дис … канд. техн. наук / Одеська національна академія холоду. — Одеса, 1997.
  7. Коновенко Надія Григорівна. Структури алгебри диференціальних інваріантів у класичних sl_2 — геометріях. – Дис … канд. фіз.-мат. наук: 01.01.04 — геометрія та топологія / Інститут математики НАН України. — Київ, 2009. — 168c.
  8. Осадчук Євген Олександрович. Дослідження процесів в абсорбційних термотрансформаторах в режимі отримання води з використанням сонячної енергії. Дис … канд. техн. наук:  05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика/ Одеська національна академія харчових технологій .— Одеса, 2021.
  9. Федченко Юлія Степанівна. Нескінченно малі геодезичні деформації поверхней. Дис … канд. фіз.-мат. наук: 01.01.04 — геометрія та топологія / Інститут математики НАН України. — Київ, 2010. — 113 c.
  10. Черевко Євген Володимирович. Геометрія спеціальних дифеоморфізмів локально конформно-келерових многовидів. Дис … канд. фіз.-мат. наук: 01.01.04 — геометрія та топологія / Інститут математики НАН України. — Київ, 2019. — 183 c.

Монографії

рис 1 сжато (2)-1пятерка-5а-min_2

рис 2 сжато (2)-1пятерка-4а-_2_-min_2рис 3 сжато (2)-1boy1