Історія математичної секції

Кафедра фізико-математичних наук створена в березні 2020 року шляхом злиття кафедри фізики та матеріалознавства і кафедри вищої та прикладної математики, яку очолила доктор фізико-математичних наук, професор Сергєєва Олександра Євгенівна. З 01.08.2023 року завідувачкою кафедри є Федченко Юлія Степанівна.

Кафедру вищої математики створено в 1929 році. Її першим завідувачем став кандидат фізико-математичних наук Георгій Васильович Костанді. У передвоєнні 1939-40 роки кафедрою керував доцент Микола Васильович Васильєв. Під час війни в евакуації у Ташкенті з 1942 по 1943 рік кафедру Вищої математики і механіки очолював професор М.А. Наймарк, один з найбільших фахівців країни з функціонального аналізу. З 1944 року кафедрою завідував доцент Е.Х. Гохман. З 1948 по 1963 рік кафедру Вищої математики та теоретичної механіки очолював доцент С.М. Слуцький. У 1963 році кафедра була розділена на кафедру Вищої математики, якою до 1971 року завідував доцент Олександр Олександрович Бобров, і кафедру Теоретичної механіки, завідувач – професор П.І. Христиченко. У 1971 році завідувачем кафедри став доцент Тартуського університету М.О. Рахула. З 1976 по 1978 роки кафедру очолює професор В.М. Григоревський. У 1978 році, після закінчення докторантури, завідувати кафедрою повертається доцент М.О. Рахула.

Склад кафедри вищої математики

Склад кафедри 1974-1975 нав. рік

Верхній ряд зліва направо: В.В. Калевич, І.С Кац., В.О.Одиноков, П.Д. Федунець, О.О. Зиков, Г.О. Ткач, К.Г. Шаповалова, О.В. Крижановський, В.М. Кузаконь
Нижній ряд зліва направо: З.С. Загревська, Т.Н.Гросул, Л.Й. Максимова, Т.Г. Малаксіано, М.О.Рахула, Т.В. Гур’янова, Н.М. Масленнікова

З 1985 по 1990 рік кафедрою керував доцент В.Л. Спесівих, з 1990 по 1993 рік – доцент П.Д. Федунець, з 1994 по 2009 рік – доцент Е.Л Пекарєв, з 2009 по 2016 рік – доцент В.М.Кузаконь, з  2016   по 2020 рік  – професор В.Х. Кирилов,  а 02.03.2020 по сьогодні  – професорка Сергєєва О.Є.

image (1)-min
В.Л.Спесівих

Колектив кафедри завжди велику увагу приділяв науковій роботі, що дозволяло забезпечувати кафедру викладачами найвищої кваліфікації. Зокрема, перший завідувач кафедрою доцент Г.В. Костанді займався дослідженнями з аналітичної геометрії, доц. Е.Х. Гохман – дослідженнями інтеграла Стілтьєса, доц. О.О.Бобров – теорією ймовірностей. На кафедрі завжди була велика група математиків, що належить до школи функціонального аналізу. Це проф. І.С. Кац, який захистив докторську дисертацію і його учениця доц. З.Д. Арова; проф. Ю.П. Гінзбург і його учні доц. А.А. Тарасенко, кандидати фіз. -мат. наук Л.В. Шевчук і Л.М. Земсков ; доц. Е.Л. Пекарєв, доц. А.А. Нудельман і ст. викл. Т.Г. Малаксіано.

Э.Л. Пекарев
Е.Л. Пекарєв

Дослідженнями з диференціальної геометрії займалися проф. М.О. Рахула і його учні доц. В.Л. Спесівих, доц. В.М. Кузаконь , ас. В.А. Одиноков , ас. Л.І. Максимова, а також доц. Н.Г. Коновенко, доц. Ю.С. Федченко і доц. Є.В.Черевко. Проф. О.О. Зиков і його учні доц. В.В. Матюшков та доц. О.Г. Руденська займалися теорією графів. Доц.О.М. Ніколайчук та доц. П.Г. Башкарьов – інтегральними рівняннями, доц. А.С. Дашніц та доц. Г.О. Стойкова – диференціальними рівняннями. Доц. П.Д. Федунець, доц. Н.П.Худенко і ст. викл. Л.І. Шпота – питаннями оптимального керування та чисельними методами аналізу. Доц. М.О. Малаксіано – теорією функцій, а доц. Є.О. Баніт – механікою сипучих середовищ, доц. О.П. Мойсеєнок – теорією пружності, проф. В.Х.Кирилов – розвитком теорії і методів математичного моделювання гідродинамічних і тепломасообмінних процесів, його учениця доц. А.В.Вітюк – дослідженням гідродинаміки плівкових охолоджувачів,

В.М.Кузаконь
В.М.Кузаконь

д.е.н., доцент Яшкіна О.І. – математичними і статистичними методами в маркетингових дослідженнях інновацій, ст. викл. Нужна Н.В. – методикою викладання математики, к.т.н., ст. викл. Осадчук Є.О. – моделюванням режимів роботи абсорбційних холодильних апаратів.

DSC00430-min
В.Х.Кирилов

У результаті реорганізації підрозділів і відповідно до наказу №141-01 від 03.07.2015 р. відбулося злиття кафедри вищої математики Інституту механіки, автоматизації та комп’ютерних систем ім. П.М. Платонова і кафедри прикладної математики Інституту холоду, кріотехнологій і екоенергетика ім. В.С. Мартиновського.

До складу кафедри увійшли проф. В.Т. Швець- провідний фахівець в питаннях екстремального стану речовин; доц. Н.В. Вашпанова, яка займається диференціальною геометрією, доц. Ю.М. Аркатов- питаннями математичного моделювання процесів тепломасообміну і гідродинамічних явищ; доц. О.П. Угольников – термодинамікою полярних рідин, методами багатовимірної безумовної мінімізації.

Березень 2019 року- створено кафедру вищої та прикладної математики, як результат злиття кафедри вищої математики й кафедри прикладної математики та інформатики.

У березні 2020 року прикладна частина кафедри об’єднується з кафедрою інформаційних технологій та кібербезпеки, а фахівці з вищої математики зливаються з кафедрою фізики та матеріалознавства та утворюють кафедру фізико-математичних наук.

На кафедрі також тривалий час працювали і вели велику наукову, методичну та виховну роботу доценти В.І. Кравченко, А.О. Календарьян , А.І. Гоголь, В.В. Калевіч , Е.П. Стрєлкова , О.П. Кирилов, М.О. Міськін, І.А. Зборовська, В.В. Міхо, старші викладачі Л.М. Міхо, Н.М. Масленнікова, О.В. Крижановський, Г.О. Ткач, асистенти Е.Л. Корчевська, А.О. Глауберзон, Л.Є. Приходько, А.К. Реньга, Є.І. Батирьова, Е.Є. Бережна, З.С. Загревський, Л.В. Графська, В.П. Кияшко, Л.Ф. Парафіленко, К.Г. Шаповалова, Т.В. Гур’янова, Н.І. Дутко, Е.О. Кальмушевська.

Склад кафедри 1984-1985 навч. рік
Склад кафедри 1984-1985 навч. рік

Верхній ряд зліва направо: В.М.Кузаконь, П.Г.Башкарьов, Л.І.Живецька, В.Л.Спесівих, Е.Л.Пекарєв, А.К. Реньга
Нижній ряд зліва направо: А.І.Гоголь, І.Р.Віхарева, В.В. Матюшков,І.О.А.Зборовська, Л.О.Носенко.

Роботу кафедри важко уявити без зусиль навчально-допоміжного персоналу – Л.І. Живецької, І.Р. Віхаревої і працюючих понині Л.О. Носенко, А.В. Маліни.

Кафедра 3

Склад кафедри 2010-2011 навч. рік

Верхній ряд зліва направо: Н.Г.Коновенко, І.Р.Віхарева, Н.П.Худенко, М.О.Малаксіано, Л.О.Носенко, З.Д.Арова, Л.І.Шпота
Нижній ряд зліва направо: Н.В.Нужна, Ю.С.Федченко, В.М.Кузаконь, Т.Г.Малаксіано, О.С.Барзік.

За роки свого існування кафедра забезпечувала підготовку студентів з різних розділів математики: «Лінійна і векторна алгебра», «Аналітична геометрія», «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння», «Теорія функцій комплексної змінної», «Операційне числення», «Теорія ймовірностей і математична статистика». Окрім лекційних і практичних занять з перерахованих курсів проводилися обчислювальні лабораторні практикуми.

Сьогодні секція вищої математики кафедри фізико-математичних наук викладає наступні дисципліни:

 • «Математика» (спеціальність «Прикладна механіка»);
 • «Вища математика» (спеціальності «Економіка», «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», «Маркетинг», «Облік та оподаткування», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Харчові технології», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», « Комп’ютерна інженерія», « Екологія», « Технології захисту навколишнього середовища», « Енергетичне машинобудування», « Нафтогазова інженерія та технології»,« Теплоенергетика»);
 • «Вища та прикладна математика процесів готельно-ресторанного бізнесу» (спеціальность « Готельно – ресторанна справа»);
 • «Вища і прикладна математика» (спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування»);
 • «Теорія ймовірності і математична статистика» (спеціальності «Економіка», «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», «Маркетинг», «Облік та оподаткування», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»);
 • «Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ» (спеціальності « Енергетичне машинобудування», « Нафтогазова інженерія та технології», «Теплоенергетика», « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»),
 • «Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика» (спеціальність «Комп’ютерна інженерія»).

З метою підвищення математичної освіти докторантам і аспірантам введено додаткові дисципліни:

 • «Математичне та програмне забезпечення наукових досліджень»,
 • «Методи математичного моделювання».

Кафедра вищої математики займає високе місце серед кафедр ОНТУ з наукової роботи і в цьому велика заслуга доц. В.М.Кузаконя. Під його керівництвом у 2004 році кафедрою вищої математики, за підтримки ректорату ОНТУ, організована міжнародна наукова конференція «Геометрія в Одесі» (з 2016 року “Алгебраїчні та геометричні методи аналізу”), яка стала щорічним науковим святом для геометрів і топологів усіх регіонів України та багатьох зарубіжних країн.
Співорганізаторами конференції стали такі відомі організації та ВНЗ: Міністерство освіти і науки України; Інститут математики Національної академії наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Міжнародний геометричний центр.

Ось уже більше десяти років учасники конференції діляться своїми досягненнями в наступних геометричних напрямках:

 • Алгебраїчні методи в геометрії;
 • Диференціальна геометрія у цілому;
 • Геометрія і топологія диференційованих многовидів;
 • Загальна і алгебраїчна топологія;
 • Геометричні і топологічні методи в природничих науках;
 • Історія та методика викладання математики;
 • Геометричні питання математичного аналізу.
P1010034-min
Проф. А.Д. Мілка (Україна), доц. В.М.Кузаконь (Україна), К. Матсумото (Японія), Й. Мікеш (Чехія)

За період проведення міжнародної конференції в ній взяли участь представники 26 країн: України, Австрії, Вірменії, Білорусії, Болгарії, Великобританії, Німеччини, Голландії, Ізраїлю, Італії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Росії, Румунії, Сирії, Словаччини, США , Таджикистану, Туреччини, Узбекистану, Франції, Чехії, Естонії, Японії.

Також на базі ОНТУ пройшла 10-а літня школа “Алгебра, Топологія, Аналіз” (3-15 серпня 2015), яка зібрала прогресивну молодь зі всієї України для розгляду та вивчення важливих питань геометрії і топології.

За результатами наукових досягнень учасників конференції на базі ОНТУ з 2008 року видається Міжнародний науковий журнал «Proceegings of the international geometry center», який з 2010 року визнаний науковим спеціалізованим виданням України в галузі математичних наук,  а з 2019 року входить до наукометричної бази Scopus.

До редакції журналу входять 30 математиків з 10 країн. Нині  7 співробітників кафедри (О.Є. Сергєєва,  Н.Г. Коновенко, Ю.С. Федченко,  В.Т. Швець, В.Г. Задорожний, С.Н.Федосов, Є.В.Черевко ) є членами редакції журналу.

обложка-min Журнал співпрацює з наступними базами цитування та реферування:
 • Національна бібліотека України ім. Вернадського,
 • Міжнародний номер наукових періодичних видань issn;
 • crossref;
 • РІНЦ (elibrary.ru);
 • Index copernicus international;
 • Google scholar;
 • Directory of open access scholarly resources (road);
 • Open academic journals index (oaji);
 • Ebscohost;
 • Directory indexing of international research journals – citefactor;
 • Worldcat;
 • Bielefeld academic search engine (base).

 

Склад кафедри -2017 рік-min

Склад кафедри 2016-2017 навч. року (3 травня 2017р.)

Верхній ряд зліва направо: А.В. Вітюк, Н.Г.Коновенко, Н.П.Худенко, Ю.С. Федченко, Н.В. Вашпанова

Нижній ряд зліва направо: А. В. Маліна, Н.В.Нужна, Л.О. Носенко, В.Т. Швець, В.Х. Кирилов, Л.А. Мельник, О.П. Угольников.

Кафедра вищої та прикладної математики

Склад кафедри вищої та прикладної математики  (лютий 2019 р.)

Верхній ряд зліва направо: Є.В.Черевко, Ю. Г. Лобода, А.В. Вітюк, О.О.Савушкіна, В.М.Погорєлов

Нижній ряд зліва направо: Н.Г.Коновенко,  В.Т. Швець, Л.О. Носенко, В.Х. Кирилов, О.Б. Максимова,

В.Е. Волков, Ю.С. Федченко, Н.О.Макоєд

У даний час на кафедрі фізико-математичних наук в секції вищої математики  працюють три доценти ( А. В. Вітюк, Н. Г. Коновенко , Ю. С. Федченко) та старший викладач Є.О. Осадчук.

Щиро люблять випускники ЗВО згадувати викладачів кафедри різних років на своїх традиційних зустрічах, у колі сім’ї, на сторінках інтернет-форумів, а викладачі кафедри завжди відкриті до подальшої співпраці.