Тематика наукових досліджень та основні результати

Професор Сергєєва Олександра Євгенівна, доктор фіз.– мат. наук

Напрямок наукової діяльностіПроцеси формування і релаксації поляризованого стану в полімерних електретах, а також в полярних і неполярних діелектриках.

 1. S. Fedosov, А. Sergeeva (монографія) Formation and relaxation of polarized state in ferroelectric polymers, Lambert Academic Publishing, Germany, 165 p., (2020).
 2. V. Zadorozhny, S. Fedosov, A. Sergeeva. (монографія) Polymer films and coatings deposited in vacuum, Lambert Academic Publishing, Germany, 264 p., (2019).
 3. С. Н. Федосов, О. Є. Сергєєва (монографія) Електрофізичні властивості полімерних сегнетоелектриків і композитів на їх основі.– Одеса:ТЕС, 2018.– 195 с.
 4. О. Є. Сергєєва, С. Н. Федосов (монографія) Поляризація і просторовий заряд в сегнетоелектричних полімерах, Одеса: ТЕС, 2014.– 347 с.
 5. Т. А. Ревенюк, С. Н. Федосов, О. Є. Сергєєва (монографія) Процеси поляризації і релаксації в плівках легованого полістиролу, Одеса: ТЕС, 2015.– 192 с.
 6. O. V. Rogankov Jr., V. A. Mazur, V. V. Kalinchak, A. E. Sergeeva, Elongate coexistence curve and its curvilinear diameter as factors of global fluid asymmetry // Фізика аерозольних систем.– 2017.– № 54.– 8– 29.
 7. В. Г. Задорожний, О. Є. Сергєєва, Вплив умов нанесення тонких полімерних плівок в вакуумі на їх діелектричні властивості // Журнал нано – та електронної фізики.– 2018.– Том 10 № 05010– 1– 05010– 2.
 8. S. Fedosov, A. Sergeeva Electret Effect In Thin Films Polyetilenteraftalate // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015, т.16, №2, с. 447– 452.
 9. S. Fedosov, A. Sergeeva Distribution of the ferroelectric polarization in polyvinylidene fluoride during initial poling and polarization reversal // Журнал нано – та електронної фізики.– 2019.– Том 11, №1, 01012– 1– 01012– 7 (6 c.)
 10. S. Fedosov, A. Sergeeva Interrelation between pyroelectricity and residual polarization in thin films of a ferroelectric polymer with nano – scale structure //Журнал нано – та електронної фізики.– 2019.– Том 11, № 2, 02020– 1 (6 c.)

Професор Задорожний Василь Георгійович, доктор хімічних наук

Напрямок наукової діяльностіФізика процесів структуроутворення тонких плівок на твердій основі у вакуумі. Дослідження процесів отримання амарантової олії і вивчення структури її компонентів.

 1. В. Г. Задорожный, С. Г. Полищук, Е. А. Кейбал (монографія) Физика и химия вакуумных полимерных тонких пленок, Одесса: ТЭС, 2013, 135 с.
 2. V. Zadorozhny, A. Sergeeva Influence of deposition conditions of thin polymer films in vacuum on their dielectric properties // Journal of Nano – and Electronic Physics. –2018. – vol. 10. – No 4, 04001 (7 p.).
 3. V. Zadorozhny, S. Fedosov, A. Sergeeva (монографія) Polymer films and coatings deposited in vacuum, Lambert Academic Publishing, Germany, 264 p., (2019).

Професор Федосов Сергій Никифорович, доктор фізико-математичних наук

Напрямок наукової діяльностіФізичні процеси в п’єзоелектричних і піроелектричних сенсорах і приладах, виготовлених на основі сегнетоелектричних полімерів.

 1. S. Fedosov, А. Sergeeva (монографія) Formation and relaxation of polarized state in ferroelectric polymers, Lambert Academic Publishing, Germany, 165 p., (2020).
 2. V. Zadorozhny, S. Fedosov, A. Sergeeva. (монографія) Polymer films and coatings deposited in vacuum, Lambert Academic Publishing, Germany, 264 p., (2019).
 3. С. Н. Федосов, О. Є. Сергєєва (монографія) Електрофізичні властивості полімерних сегнетоелектриків і композитів на їх основі.– Одеса:ТЕС, 2018.– 195 с.
 4. О. Є. Сергєєва, С. Н. Федосов (монографія) Поляризація і просторовий заряд в сегнетоелектричних полімерах, Одеса: ТЕС, 2014.– 347 с.
 5. Т. А. Ревенюк, С. Н. Федосов, О. Є. Сергєєва (монографія) Процеси поляризації і релаксації в плівках легованого полістиролу, Одеса: ТЕС, 2015.– 192 с.
 6. S. Zhukov, D. Eder–Goy, C. Biethan, S. Fedosov, B.–X. Xu, H. von Seggern, Tubular fluoropolymer arrays with high piezoelectric response // Smart Materials and Structures, 2018, vol. 27 no. 1, 015010 (14 p.)
 7. S. Zhukov, D. Eder–Goy, S. Fedosov, B.–X. Xu, H. von Seggern, Analytical prediction of the piezoelectric d33 response of fluoropolymer arrays with tubular air channels // Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 1, 4597 (11 p.)
 8. L. Kaprelyants, S. Fedosov, D. Zhygunov, Baking properties and biochemical composition of wheat flour with bran and shorts // Science of Food and Agriculture, 2013, vol. 93(14), p. 3611– 3616.
 9. V. Dilis, E. Vasilopoulou, I. Alexieva, S. Fedosov, P. Finglas, A. Trichopoulou, Definition and documentation of traditional foods of the Black Sea area countries: Potential nutrition claims // Science of Food and Agriculture, 2013, vol. 93(14), p. 3473– 3477.
 10. S. N. Fedosov, H. von Seggern, Critical dependence of polarization phenomena on conductivity in ferroelectric polymers // Journal of Nano–and Electronic Physics, 2013, vol. 5(4), no. 04056.
 11. S. N. Fedosov, A. E. Sergeeva, Electret Effect In Thin Films Polyetilenteraftalate // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015, т. 16, № 2, p. 447–452.
 12. S. N. Fedosov, A. E. Sergeeva Distribution of the ferroelectric polarization in polyvinylidene fluoride during initial poling and polarization reversal // Journal of Nano–and Electronic Physics,– 2019.– Том11 № 1, 01012– 1– 01012– 7 (6 p.)
 13. S. N. Fedosov, A. E. Sergeeva Interrelation between pyroelectricity and residual polarization in thin films of a ferroelectric polymer with nano– scale structure // Journal of Nano–and Electronic Physics,– 2019.– Том 11 № 2, 02020– 1 (6 p.)

Професор Швець Валерій Тимофійович, доктор фізико-математичних наук

Напрямок наукової діяльностіЕкстремальний стан речовини: метали, напівпровідники, плазма.

 1. Швець В. Т. Нелокальний псевдопотенціал і парна міжіонна взаємодія у металічному гелії//В.Т. Швець, Ю.С. Федченко, Н.Г. Коновенко /МФІНТ . – 2021. – Т.43, № 8. – С.995-1004.
 2. Швець В. Т.  Свобода особистості в країнах Європи з точки зору математики//Вища школа. – 2021. – № 11. – С. 40 – 44.
 3.  Shvets V. T. Hydrogen as an Alkaline Metal. Electron Transport Phenomena//The Physics of Metals and Metallography. –  2020. – V.  -121, No. 1. – P. 1–6.
 4.   Shvets V. T. High Temperature Equation of State of Metallic Hydrogen // arxiv.org/pdf. – 2016.
 5. Швец В. Т. Взаимодействие протонов в металлическом водороде // Физика металлов и металловедение. – 2015. – Т. 116, № 4. – С. 348 – 355.
 6. Швець В. Т. Термодинамічні і кінетичні властивості одновалентного металічного гелію // Металлофиз. новейшие технол. – 2015. – Т. 37, № 10. – С. 1001–1018.
 7. Shvets V. T. Interaction of Protons in Metallic Hydrogen // The Physics of Metals and Metallography. – 2015. – vol. 116, no. 4. – P. 328–335.
 8. Швець В. Т. Багаточастинкова взаємодія протонів у металічному водні // Металлофиз. новейшие технол. – 2014. Т. 36, № 10. – С. 1287– 1302.
 9. Shvets V. T.  Equation of state of metallic helium // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 2013. – vol. 116, no. 1. – P. 159–165.
 10. Швець В. Т. Металічний гелій в природних умовах // Металлофиз. новейшие технол. – 2013. – Т. 35, № 7. – С. 863—877.

Доцент Вітюк Антоніна Вікторівна, кандидат фізико-математичних наук

 1. Вітюк А.В., Нужна Н.В. Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях із вищої математики //Науковий вісник південноукраїнського національ-ного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: журнал/ Педагогічні науки –Одеса, 2018.-№2 (121), 2018-с.12-18
 2. Вітюк А.В., Нужна Н.В. Метод кейсів у навчанні вищої математики//Наукові записки: збірник/Педа-гогічні науки – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Вин-ниченка, 2018. – Випуск 173. – с. 86-91.
 3. Вітюк.А.В., Нужна Н.В. Метод проектів у дистанційному навчанні вищої математики//Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинсь-кого: зб.наук.пр./ Педагогічні науки – Миколаїв, 2018. – № 3 (62), т.2. – с. 41-46.
 4. Вітюк А.В., Нужна Н.В. Деякі евристичні методи навчання вищої математики//Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинсь-кого: зб.наук.пр./ Педагогічні науки – Миколаїв, 2018. – № 4 (63) – с. 42-47.
 5. Вітюк А.В., Нужна Н.В. Синергетичний підхід навчання вищої математики //Наукові записки: збірник/Педагогічні науки – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка,2019. – Випуск 182. – с.61-6 4.

Доцент Коновенко Надія Григорівна, кандидат фізико-математичних наук

Напрямок наукової діяльностіДиференціальна геометрія і топологія.

 1. Швець В. Т. Нелокальний псевдопотенціал і парна міжіонна взаємодія у металічному гелії//В.Т. Швець, Ю.С. Федченко, Н.Г. Коновенко /МФІНТ . – 2021. – Т.43, № 8. – С.995-1004.
 2. N. Konovenko, V. Lychagin, Mobius invariants in image recognition. AIMS (American Institute of Mathematical Sciences) //Journal of geometric mechanics, vol. 9, no. 2, 2017, p.191–206.
 3. Коновенко Н .Г. Квадратуры и аффинная геометрия на прямой. // Proceedings of the International Geometry Center, 2016. – vol. 9, № 1, p. 65–71.
 4. N. Konovenko, V. Lychagin, Invariants of projective actions and their application to recognition of fingerprints // Analysis and Mathematical Physics, 2016, vol. 6, no. 1, p. 95– 107.
 5. N. Konovenko, Lobachevskian geometry in image recognition // “Lobachevskii Journal of Mathematics”. – 2015. – vol. 36, no. 3. – p. 286– 291.
 6. V. Lychagin, N. Konovenko Invariants of projective actions and their application to recognition of fingerprints // Analysis and Mathematical Physics (113) . – 2015 DOI 10.1007/s13324– 015– 0113– 5
 7. Н. Г. Коновенко, Конформные проективные инварианты в проблеме распознавания образов // Proceedings of the International Geometry Center. – 2014. – vol 7, №1. – p. 41– 53.
 8. N. Konovenko, On projective classification of algebraic curves // Математичний Вісник Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка. – 2013. – Т. 10. – С. 1–14.
 9. Н. Г. Коновенко, Метрические дифференциальные инварианты на плоскости Лобачевского // Праці міжнародного геометричного центру. – Том 4, № 3. – С. 6–14.
 10. N. Konovenko, Integrable systems and affine quantities //Global and Stochastic Analysis. – 2011. – vol. 1, no. 1 – Р. 77– 86.
 11. V. Lychagin, N. Konovenko On projective classification of plane curves // Global and Stochastic Analysis, 2011. – vol. 1, № 2, – Р. 1–24.

Доцент Федченко Юлія Степанівна, кандидат фізико-математичних наук

Напрямок наукової діяльностіДиференціальна геометрія і топологія.

 1. Федченко Ю.С. Special semi-reducible pseudo-Riemannian Spaces// Ю.С. Федченко, О.В. Лесечко /Proceedings of the International Geometry  Center. – 2021. – Vol. 14, №1. –  С.48-59.
 2. Швець В. Т. Нелокальний псевдопотенціал і парна міжіонна взаємодія у металічному гелії//В.Т. Швець, Ю.С. Федченко, Н.Г. Коновенко /МФІНТ . – 2021. – Т.43, № 8. – С.995-1004.
 3. Conformal mappings preserving the curvature of multi-dimensional platforms /Shevchenko, T., Gudyreva, O., Fedchenko, J./ AIP Conference Proceedings, 2020, 2302, 040009
 4. Canonical deformations of pseudo-Riemannian spaces//Vashpanova, T. Podousova and Yu. Fedchenko/AIP Conference Proceedings 2164, 040005 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5130797 https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5130797
 5. Ю. С. Федченко, Нескінченно малі конформні деформації деяких класів поверхонь // Праці міжнародного геометричного центру. –2014. – Т. 7, № 2. – С. 20–25.
 6. Ю. С. Федченко, Про нескінченно малі поворотно–тангенціальні деформації поверхонь сталої гауссової кривини // Праці міжнародного геометричного центру. –2013. – Т. 6, № 1. – С. 41–48.
 7. Ю. С. Федченко, Про існування нескінченно малих конформних деформацій поверхонь // Математичний вісник Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. – Л., 2013. – Т. 10. – С. 115–121.
 8. Ю. С. Федченко, Про нескінченно малі конформні деформації міні–мальних поверхонь зі збереженням середньої кривини // Праці міжнародного геометричного центру. – 2012. – Т. 5, № 3–4. – С. 24–31.
 9. Федченко Ю. С. Нескінченно малі геодезичні деформації поверхонь // Праці міжнародного геометричного центру. – 2011. – Т. 4, № 1. – С. 50–63.
 10. В. М. Кузаконь, Ю. С. Федченко, Симметрии дифференциальных инвариантов онформне поверхностей // Праці міжнародного геометричного центру. –2011. – Т. 4, № 3. – С. 22–29.

Старший викладач Осадчук Євген Олександрович

Напрямок наукової діяльностідослідження процесів в абсорбційних термотрансформаторах в режимі отримання води з використанням сонячної енергії.

 1. Kholodkov A., Osadchuk E., Titlov A., Boshkova I., Zhykhareva N.  Improving the energy efficiency of solar systems for obtaining water from atmospheric air. Eastern- European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 3/8(93) C. 41—45. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.133643. Scopus.
 2.  Titlov A., Osadchuk E., A. Tsoy, Alimkeshova А., Jamasheva R.  Development of cooling systems on the basis of absorption water-ammonia refrigerating machines of low refrigeration capacity. Eastern- European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 2/8(98). C. 57—67. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.164301. 
 3. Тітлов О.С., Осадчук Є.О, Цой О.П., Алімкешова А.Х., Джамашева Р.А.  Розробка автономних систем охолодження з урахуванням відновлювальних і непридатних джерел теплової енергії. Холодильна техніка та технологія. 2019. № 2. С. 84—96. DOI: https://dx.doi.org/10.15673/ret.v55i2.1357
 4. Osadchuk E., Titlov O. Analysis of the climatic features of the regions of the primary application of the systems for producing water from the atmospheric air. ScienceRise. 2020. №4. P. 3—9. DOI: 10.21303/2313-8416.2020.001390
 5. О. С. Тітлов, К. О. Годик, Д. Ю. Кравченко, Є. О. Осадчук  Розробка установок отримання води з атмосферного повітря в складі систем життєзабезпечення житлового будинку в кліматичних умовах Одеської області.  Холодильна техніка та технологія.  2021.  Т. 57, вип. 4.  С. 218-228.
 6. Василів О.Б., Тітлов О.С., Осадчук Є.О., Кузаконь В.М.  Установка для одержання води з атмосферного повітря. Патент на корисну модель: пат. 104853 Україна: МПК  Е03В 3/28 (2006.01) F25B 15/10. № 201507385; заявл. 23.07.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.
 7. Василів О.Б., Тітлов О.С., Осадчук Є.О., Кузаконь В.М.  Спосіб одержання води з атмосферного повітря. Патент на корисну модель: пат. 104854 Україна: МПК  Е03В 3/28 (2006.01) F25B 15/10. № 201507386; заявл. 23.07.2016; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.
 8. Василів О.Б., Тітлов О.С., Осадчук Є.О., Кузаконь В.М.  Спосіб одержання води з атмосферного повітря і установка для його здійснення. Патент на винахід: пат. 114658 Україна: МПК  Е03В 3/28 (2006.01) F25B 15/10 (2006.01). F25D 21/14 (2006.01). № 201506905; заявл. 13.07.2015; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.

 

Metallgitter