Лабораторії

Лабораторії фізичного практикума

Навчальні лабораторії фізичного практикуму з дисциплін “Фізика” та “Теоретична і практична фізика” є структурним навчальним підрозділом кафедри фізико-математичних наук факультету автоматизації та робототехніки Одеського національного технологічного університету, який необхідний для організації та проведення навчальної діяльності з метою практичного підтвердження окремих законів, явищ та теоретичних положень навчальних дисциплін за спеціальностями (освітніми програмами), що відповідають профілю кафедри.

Навчальні лабораторії створені в 1982 році з метою якісної підготовки здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр спеціальностей 101, 122, 123, 131, 133, 141, 142, 144, 162, 174, 181, 183, 185.

На кафедрі фізико- математичних наук (ФМН) знаходяться такі навчальні лабораторії фізичного практикуму:

  1. Лабораторії механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, хвильової та квантової оптики, атомної фізики і напівпровідників.Лабораторії обладнанні стендами, які закріплені на стінах лабораторії і установками, які стоять на столах, з лабораторних робіт з механіки. На столах знаходяться лабораторні установки для виконання лабораторних робіт з молекулярної фізики та термодинаміки. Оптичні лабораторні роботи (прилади –мікроскопи,  рефрактометри, поляриметри, лінзи) знаходяться у шухляді, і виносяться на заняття. Для виконання лабораторної роботи с оптичних спектрів на столах встановлені монохроматори. Для виконання робіт з розділу напівпровідники є вимірювальні стенди.
  2. Лабораторії електрики та електромагнетизму, коливань і хвиль.Лабораторії обладнані такими приладами, як реостати, амперметри, вольтметри, осцилографи, та стендами на їх базі.

В навч_лабор-1На занятиях в лаборатории физического практикума