Лабораторії

Лабораторії фізичного практикума

В навч_лабор-1На занятиях в лаборатории физического практикума

Зал самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів є складовою частиною навчальної роботи і має на меті закріплення та поглиблення отриманих знань і  вмінь, пошук і придбання нових знань,  а також виконання навчальних завдань, підготовку до занять, заліків та іспитів. Організується, забезпечується і контролюється даний вид діяльності студентів викладачами нашої кафедри всім необхідним навчально-методичним та довідковим матеріалом як друкованим, так і електронним, методичними рекомендаціями  з виконання самостійної роботи  в залі самостійної роботи аудиторія В-301.

Організація самостійної роботи студентів під керівництвом викладача згідно із графіком  є одним з найбільш ефективних напрямків у навчальному процесі, розвиває самостійну творчу діяльність, виключно сильно стимулюючу придбання і закріплення знань із вищої математики.

2  5  8

boy1