Сергєєва Олександра Євгенівна

Сергєєва Олександра Євгенівна – лектор з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальностей 122, 123, 151, 181.

Доктор фізико-математичних наук, професор. Є автором понад 250 наукових праць та науково-методичних робіт, серед яких 9 монографій. 

Sergeeva_2017_2 -обрНаукові інтереси: Процеси формування і релаксації поляризованого стану в полімерних електретах з полярних і неполярних матеріалів; Фізичні процеси в п’єзоелектричних і піроелектричних сенсорах і приладах, виготовлених на основі сегнетоелектричних полімерів;

Основні науково-методичні   розробки з дисципліни «Фізика» за останні 5 років:

  1. Навчальний посібник для студентів коледжу з курсу фізики. Електрика. (Сергєєва О.Є., Федосов С.Н., Задорожний В.Г., Білецька О.В.-2020.-57 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1288958
  2. Опорний конспект з курсу фізики. Електрика. /Сергєєва О.Є., Федосов С.Н.-2021.-26 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1537376
  3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за курсом фізики “Фізичні основи механіки”.- 2020.-64 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1387372
  4. LECTURE NOTES Physics course. MECHANICS, MOLECULAR PHYSICS, THERMODYNAMICS, LIQUIDS, ELECTROSTATICS, DIRECT CURRENT.  /A. E. Sergeeva, S. N. Fedosov. — Odessa : ONAFT, 2020. — Електрон. текст. дані : 53 p. Мова: Англійська. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1387193
  5. Методичні вказівки з курсу “Фізика”. Основні закони, визначення і формули [Електронний ресурс] : для бакалаврів усіх спец. усіх форм навчання / В. Г. Задорожний, О. Є. Сергєєва ; Каф. фізико-математичних наук. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 57 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1392326