Коновенко Надія Григорівна

Коновенко Надія Григорівна – лектор з дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів спеціальностей 051, 071, 181.

коновенко2ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 89 наукових та науково-методичних робіт. Відповідальний редактор фахового наукового журналу «Праці міжнародного геометричного центру», заступник голови організаційного комітету міжнародної наукової конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».

Основні науково-методичні розробки за останні 5 років 

  1. Кузаконь В.М, Кирилов В.Х., Швець В.Т., Вашпанова Н.В.,  Вітюк А.В., Коновенко Н.Г., Угольніков О.П., Федченко Ю.С.,  Худенко Н.П., Нужна Н.В., Осадчук Є.О., Черевко Є.В.  Курс вищої математики. Додаткові розділи: Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів – Одеса: Друкарський дім, 2019. – 169с.
  2. Коновенко Н.Г., Федченко Ю.С., Черевко Є.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Векторна алгебра та аналітична геометрія» для бакалаврів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання.  Одеса: ОНАХТ,  2020. – 54с.
  3. Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г., Осадчук Є.О. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Диференціальні рівняння» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Одеса: ОНАХТ, 2020 – 32с.
  4. Збірник задач з вищої математики. Частина 1./ Коновенко Н.Г., Кирилов В.Х., Федченко Ю.С.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -216с.
  5. Курс вищої математики. Частина 1: навчальний посібник/ Федченко Ю.С., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2021. -224с.