Федосов Сергій Никифорович

Федосов Сергій Никифорович – лектор з дисципліни «Фізика» для студентів заочної форми навчання.

Федосов_С.Н.2ПРОФЕСОР. Доктор фізико-математичних наук, професор. Є керівником наукової школи «Розробка технології виготовлення і дослідження нових функціональних матеріалів та покрить». За результатами досліджень має більш ніж 450 наукових праць, з яких біля 250 написані англійською мовою і надруковані в провідних міжнародних виданнях, співавтор 12-ти монографій. У науковій базі даних Scopus зареєстровано 78 його публікацій. Індекс цитування статей С.Н.Федосова в 2020 р. дорівнює 14. Отримав більше 20-ти грантів міжнародних фондів і проводив наукові дослідження в університетах Англії, Греції, Бельгії, Португалії, Китаю, Бразилії, Німеччини.

Наукові інтереси: Фізичні процеси в п’єзоелектричних і піроелектричних сенсорах і приладах, виготовлених на основі сегнетоелектричних полімерів;

Основні науково-методичні  розробки з дисципліни «Фізика» за останні 5 років:

  1. LECTURE NOTES Physics course. MECHANICS, MOLECULAR PHYSICS, THERMODYNAMICS, LIQUIDS, ELECTROSTATICS, DIRECT CURRENT.  /A. E. Sergeeva, S. N. Fedosov. — Odessa : ONAFT, 2020. — Електрон. текст. дані: 53 p. Мова: Англійська. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1387193

   2.Навчальний посібник для студентів коледжу з курсу фізики. Електрика. (Сергєєва О.Є., Федосов С.Н., Задорожний В.Г., Білецька О.В.-2020.-57 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1288958

  1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за курсом фізики “Фізичні основи механіки”.- 2020.-64 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1387372
  2. Опорний конспект з курсу фізики. Електрика. /Сергєєва О.Є., Федосов С.Н.-2021.-26 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1537376
  3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики “Механіка” [Електронний ресурс] : для бакалаврів усіх спец. усіх форм навчання / С. Н. Федосов, В. Г. Задорожний ; відп. за вип. О. Є. Сергєєва ; Каф. фізико-математичних наук. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 53 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1388568