Мураховський Валерій Генрихович

Мураховський Валерій Генрихович – лектор з дисципліни «Фізика» для студентів спеціальностей 101, 131, 133, 141, 142, 183.

Мураховский_В.Г.2ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Автор понад 100 наукових праць, зокрема монографії «Мікроіоника», 8 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 7 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Наукова діяльність пов’язана з дослідженням суперіоних провідників та гетеросистем на їх основі, а також з розробленням автоматизованих систем управління навчальним закладом і створенням мультимедійних курсів навчальних дисциплін. Завідуючий відділу ліцензування, акредитації та сертифікації НЦООП ОНТУ. 

Основні науково-методичні  з дисципліни «Фізика» за остані 5 років:

  1. Фізичні основи сучасних інформаційних технологій. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Г. Мураховський, Ф. А. Трішин, Т. О. Чікункова. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 6 с. Мова: Українська     Шифр: 53(075)     Авторський знак: М91    
  2. Фізичні основи сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Г. Мураховський, Ф. А. Трішин, Т. О. Чікункова. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 47 с.  Мова: Українська     Шифр: 53(075)     Авторський знак: М91 
  3. Теоретична механіка [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять / В. Х. Кирилов, В. Г. Мураховський, В. І. Туманський ; Одеська нац. акад. харчових технологій, Навч.-наук. ін-т холоду, кріотехнологій та екоенергетики. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 101 с. Мова: Українська     Шифр: *531(072)     Авторський знак: К43