Заочна форма навчання: вища математика

Список рекомендованих навчальних посібників:

 1. Курс вищої математики. Додаткові розділи : навч. посіб. для студентів інж.-технол. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Кузаконь, В. Х. Кирилов, В. Т. Швець та ін. ; під ред. В. Т. Швеця ; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Друк. дім, 2019. – 169 с.
 2. Курс вищої математики (для бакалаврів): навчальний посібник для студентів технічних і технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації. / Кузаконь В.М., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г., Комкова О.А. // Одеса: Друкарський дім, 2016. – 188 с.
 3. Швець В.Т. Вища математика: операційне числення [Текст] : навч. посіб. – Одеса; Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 228 с. – Бібліогр.: с. 226-227. ОНАХТ. – 978-617-7243-89-1.
 4. Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь, Ю.С. Федченко, В.Х.Кирилов, Н.П.Худенко. – Вид. 2-е перероб. та  допов. – Одеса: Друкарський дім, 2014. – Ч.1. – 161с.
 5. Курс вищої математики: навч. посіб. / В.М. Кузаконь, Ю.С. Федченко, В.Х.Кирилов, Н.П.Худенко. – Одеса: Друкарський дім, 2014. – Ч.2. – 144с.
 6. Збірник задач з вищої математики для студентів  професійного напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія  денної та заочної форми навчання / В.М. Кузаконь, В.Х. Кирилов, Н.Г. Коновенко,   Ю.С. Федченко, Н. П. Худенко та інші// О: ОНАХТ, 2014. – 174 с.

Список рекомендованих методичних вказівок:

 1. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, “Математика”. Розділ “Функції двох змінних”[Електронний ресурс] : для бакалаврів 051, 071, 073, 074, 075, 076, 131, 133, 141, 144, 151, 181, 185, 241, 242 ден. та заоч. форм навчання / Укладачі: Коновенко Н.Г., Вітюк А.В. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – Електрон. текст. дані: 23 с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Вступ до математичного аналізу. Границі» для бакалаврів 051, 071, 073, 074, 075, 076, 131,133,181, 241, 242 денної та заочної  форм навчання  /Укладачі Ю.С.Федченко, Н.П.Худенко –  Одеса: ОНАХТ,  2017. – 28 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу “Вища математика”. Розділи “Теорія поля. Ряди Фур`є” [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підгот. бакалаврів ден. та заоч. форм навчання / Укладачі: Вітюк А.В., Худенко Н.П., Нужна Н.В. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – Електрон. текст. дані: 54 с.
 4. Конспект лекцій «Теорія ймовірностей і математична статистика ” для студентів професійного напряму підготовки 6.030504 , 6.030507 6.030509 денної і заочної форми навчання» Укладачі: Худенко Н.П , Коновенко Н.Г. Ю.С. Федченко // О:ОНАХТ, 2016. – 46 с.
 5. Федченко Ю.С., Коновенко Н.Г. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розділ “Векторна алгебра” [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підготовки ден та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 24 с.
 6. Федченко Ю.С., Коновенко Н.Г. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розділ “Аналітична геометрія” [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підготовки ден та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 30 с.
 7. Пекарєв Е.Л., Федченко Ю.С. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу “Вища математика” розділ “Границі” [Електронний ресурс] : для студентів усіх. напрямів підготовки і форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 23 с.
 8. Коновенко Н.Г., Пекарєв Е.Л. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу “Вища математика” розділ “Функції двох змінних” [Текст] : для студентів проф. напряму підготовки 6.30504, 6.030509, 6.030601, 6.030510, 6.030507 ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2011. – 21 с.
 9. Кузаконь В.М., Нужна Н.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу “Вища математика”. Розділ “Невизначений інтеграл” [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 51 с.
 10. Кузаконь В.М., Осадчук Є.О. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсів “Вища математика”, “Вища та прикладна математика”, розділ “Диференційне рівняння” [Електронний ресурс] : для студентів усіх напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 25 с.
 11. Кузаконь В.М., Худенко Н.П., Коновенко Н.Г. Методичні вказівки та контрольні роботи з курсу “Вища математика” за 2 семестр [Електронний ресурс] : для студентів проф. напряму підготовки 6.051701 заоч. форми навчання / відп. за вип. В.М. Кузаконь; ОНАХТ, Каф. вищої математики. – О. : ОНАХТ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 20 с.
 12. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу “Вища математика” (І-ІІ модулі) для студ. проф. напряму підготовки 6.30504, 6.030509, 6.030601 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н.Г.Коновенко, В.Л.Спесівих, Ю.С.Федченко. – О.:ОНАХТ,2011. – 32 с. -1 електрон. опт . диск (CD-ROM).
 13. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу “Вища математика” (III-IV модулі) для студ. проф. напряму підготовки 6.030504, 6.030509 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н.Г.Коновенко, В.Л.Спесівих, Ю.С.Федченко. – О.:ОНАХТ,2012. – 35 с. – 1електрон. опт . диск (CD-ROM).
 14. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студ. проф. напряму підготовки 6.30504, 6.030509 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н.Г.Коновенко, В.Л.Спесівих, Ю.С.Федченко. – О.:ОНАХТ,2011. – 37 с. – 1 електрон. опт . диск (CD-ROM).