Публічна інформація

Засідання кафедри фізико-математичних наук №8

11 березня 2024р.

Порядок денний
1. Про рішення Вченої ради.
2. Аналіз плану роботи ОНТУ на 2024 рік.
3. Про стан готовності силабусів.
4. Про хід підготовки до студентської наукової конференції ОНТУ.
5. Обговорення відкритої лекції доц. Вітюк А.В.
6. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №7

30 січня 2024р.

Порядок денний
1. Про рішення Вченої ради ОНТУ.
2. Про особливості навчального процесу у 2 семестрі.
3. Основні завдання кафедри на 2 семестр.
4. Про направлення на стажування викладачів кафедри.
5. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №6

 2023р.

Порядок денний
 1. Звіт доцента кафедри фізики і астрономії факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Чебаненка Анатолія Павловича про проходження підвищення кваліфікації (стажування).
 2. Різне

Засідання кафедри фізико-математичних наук №5

15 листопада 2023р.

Порядок денний
1. Про рішення Вченої ради.
2. Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри.
3. Затвердження звітів з наукової та міжнародної діяльності кафедри.
          Доповідач: Федосов С.Н.
4. Затвердження результатів олімпіад з фізики та математики.
          Доповідачі: Сергєєва О.Є., Коновенко Н.Г.
5. Про попередні результати залікової сесії.
          Доповідачі: усі викладачі кафедри
6. Про стан написання силабусів зі спеціальностей 101, 183, 131, 133, 073.
          Доповідачі: Мураховський В.Г., Осадчук Є.О., Вітюк А.В.
7. Звіт Вітюк А.В. про міжнародне стажування.
8. Затвердження назв студентських наукових конференцій ОНТУ з секцій “фізика” та “вища математика”.
         Доповідачі: Сергєєва О.Є., Вітюк А.В.
9. Про профілактику правопорушень.
10. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №4

17 жовтня 2023р.

Порядок денний
1. Про бюджет ОНТУ: особливості формування та показники діяльності, які враховуються.
2. Про рішення Вченої ради.
3. Про виконання статей ЗУ “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
4. Про результати аналізу наукових профілів викладачів кафедри.
5. Різне.

Засідання трудового колективу кафедри фізико-математичних наук №2

20 вересня 2023р.

Порядок денний
 1. Про обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №3

20 вересня 2023р.

Порядок денний
1. Про обрання за конкурсом на посаду доцента .
2. Обговорення відкритої лекції проф. Сергєєвої О.Є.
3. Затвердження результатів вхідного контролю.
4. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №2

30 серпня 2023р.

Порядок денний
1. Інформація щодо рішень Вченої ради ОНТУ.
2. Про готовність до нового навчального року.
3. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів, плану роботи кафедри.
4. Про хід перевірки методичного забезпечення кафедри за спеціальностями.
5. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №1

09 серпня 2023р.

Порядок денний
1. Розгляд Стратегії розвитку ОНТУ в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України,
Імідж-стратегії діяльності ОНТУ, Імідж-стратегії рекламної діяльності ОНТУ.
2. Про підготовку до початку навчального року.
3. Про навчально-методичне забезпечення кафедри.
4. Про цифровізацію кафедри.
5. Про профілактику правопорушень під час здійснення навчально-виховного процесу.
6. Різне.

2022-2023 н.р.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №12

27 червня 2023р.

Порядок денний
1.Звіт викладачів щодо виконання навчальної роботи за 2022-2023 н.р.
2. Звіт викладачів щодо виконання індивідуальних планів роботи.
3. Результати літньої сесії студентів
4. Звіт кураторів
5. Затвердження звітів щодо стажування доцентів Коновенко Н.Г., Федченко Ю.С., Вітюк А.В.
6. Позаплановий  інструктаж щодо  епідеміологічній обстановки( методвказівки надаються)
7. Різне

Засідання кафедри фізико-математичних наук №9

10 березня 2023р.

Порядок денний

 1. Про обрання за конкурсом на посаду ст. викладача кафедри Осадчука Є.О.
 2. Затвердження плану видання методичної літератури.
 3. Затвердження списку доповідей на наукову студентську конференцію.
 4. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №8

28 лютого 2023р.

Порядок денний

 

 1. Звіт про стажування викладачки коледжу Шаркіної Л.І.
 2. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №7

08 лютого 2023р.

Порядок денний

 

 1. Прийняття на стажування викладачки коледжу Шаркіної Л.І.
 2. Ознайомлення з рішенням ректорату стосовно викладання українською мовою
 3. Стан лабораторій до початку 2-го семестру
 4. Про наявність навчально-методичного контенту.
 5. Затвердження змісту навчального посібника проф. Швеця В.Т.
 6. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №6

28 листопада 2022р.

Порядок денний

 1. Результати зимової сесії 1 сем 2022/2023 н.р.
 2. Про виконання навчального навантаження викладачів у 1 семестрі 2022/2023 н.р.
 3. Про виконання індивідуальних планів викладачів у 1 семестрі 2022/2023 н.р
 4. Звіт кураторів.
 5. Звіт про проведення 1 туру Всеукраїнської олімпіади серед студентів ОНТУ  з фізики та математики.
 6. Про підготовку до олімпіади з фізики та математики серед школярів-випускників шкіл
 7. Про складання білетів з фізики та математики для вступних екзаменів у 2023 р.
 8. Про роботу в приймальній комісії.
 9. Про звіт про стажування викл. коледжу Тіхонова А.В.
 10. Позаплановий інструктаж з пожежної безпеки.
 11. Різне.

 

Протокол засідання №6

 


Засідання кафедри фізико-математичних наук №5

1 1 листопада 2022р.

Порядок денний

 1. Про затвердження  підрахунку рейтингових показників роботи викладачів кафедри за 2021/2022 н.р.
 2. Про затвердження звіту про виконання плану наукової роботи викладачів кафедри ФМН за 2022 р..
 3. Про затвердження показників діяльності викладачів кафедри за 2021/2022 н.р.
 4. Про затвердження плану наукової роботи співробітників кафедри ФМН на 2023 р.

Протокол засідання №5


 

Засідання кафедри фізико-математичних наук №4

26 жовтня 2022р.

Порядок денний

 1. Представлення викладача Тіхонова А.В. для прийому на стажування.

 


Засідання кафедри фізико-математичних наук №3

06 жовтня 2022 р.

Порядок денний
 1. Обговорення навчальних планів.
 2. Розподіл навантаження і ставок по кафедрі.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №2

07 вересня 2022 р.

Порядок денний
 1. Про звіт за результатами дистанційного модуля в серпні місяці 2022 р.
 2. Про підготовку до початку навчання.
 3. Про затвердження індивідуальних планів роботи викладачів.
 4. Про затвердження плану роботи кафедри.
 5. Про призначення кураторів.
 6. Про опублікування  журналу «Праці міжнародного геометричного центру»,  Т.15, № 2, 2022р.
 7. Затвердження змісту методичних матеріалів.
 8. Різне

Засідання кафедри фізико-математичних наук №1

08 серпня 2022 р.

Порядок денний:

 1. 1. Приведення у відповідність фонд заробітної плати працівників до бюджетної програми кафедри ФМН.
 2. Про підготовку силабусів та робочих програм за новою формою.
 3. Про підготовку електронних записів лекцій.


2021-2022 н.р.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №11

30 червня 2022 р.

Порядок денний
1. Звіт викладачів про роботу в 2021-2022 н.р.
2. Результати літньої сесії 2021-2022 н.р.
3. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №10

02 червня 2022 р.

Порядок денний

1. Про готовність до сесії

2. Про відпустки.
3. Інформація про прийом і початок занять у наступному навчальному році

Засідання кафедри фізико-математичних наук №9

25 квітня 2022 р.

Порядок денний
1. Про фінансове забезпечення діяльності Одеської національної академії харчових технологій і приведення витрати на заробітну плату у відповідність до затверджених паспортів бюджетних програм кафедри ФМН.
2. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №8

30 березня 2022 р.

Порядок денний:
1. Затвердження тез доповідей на науково-методичну конференцію 2022 р.
2. Обговорення відкритої лекції доцента Вітюк А.В.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №7

04 лютого 2022 р.

Порядок денний:
1. Звіт Черевка Є.В. у зв’язку з поданням на отримання вченого звання доцента.
3. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №6

31 січня 2022 р.

Порядок денний:
1. Про готовність кафедри до  2-го семестру 2021/2022 н.р.
2. Затвердження планів видання методичної літератури на 2022 р.
3. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №5

07 грудня 2021р.

Порядок денний:
1.Ознайомлення з рішенням Вченої ради ОНАХТ від 01-03.12.2021р. (Протокол №6)
2. Звіт про результати діяльності науково-педагогічних працівників кафедри за 2020/2021 н.р.
3. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №4

18 листопада 2021р.

Порядок денний:
1. Обговорення відкритої лекції доцента Черевко Є.В.
2. Про підготовку до звіту з методичної роботи.
3. Затвердження методичних вказівок з фізики.
4. Прийом на стажуванння співробітників кафедр ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №3

22 жовтня 2021р.

Порядок денний:
1. Затвердження плану роботи співробітників кафедри на зимовий період.
2. Затвердження графіка проведення олімпіади з фізики і математики
3. Про звіт з міжнародної діяльності.
4. Про підготовку до звіту з наукової роботи.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №1

31 серпня 2021р.

Порядок денний:
1. Про підготовку до нового навчального 2021/2022 року
2 Про графік проведення консультацій.
3. Про графік проведення лабораторних робіт.
4. Розгляд підготовлених рукописів методичної літератури.
5. Заповнення індивідуальних планів викладачів кафедри.
6. Різне.

2020-2021 н.р.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №13

22.06.2021,  13.30

 1. Результати літньої сесії 2020/2021 н.р.
 2. Виконання навчального навантаження викладачів в 2020/2021 н.р.
 3. Звіти викладачів про роботу в 2020/2021 н.р. Виконання індивідуальних планів викладачів
 4. Виконання плану роботи кафедри.
 5. Розглядання програми стажування д.т.н., професора ОАУ Вікуліної Л.Ф.,
 6. Розглядання програми стажування к.т.н., доцента ОАУ Артемьєва А.В.
 7. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №12

25.05.2021,  13.00 (онлайн)

 1. Звіт Мураховського В.Г., Федченко Ю.С. у зв’язку з проходженням конкурсу на заміщення вакантних посад доцентів.
 2. Рекомендація щодо продовження контракту викладача-стажиста Швець М.В.
 3. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук №11

06.04.2021,  10.00 (онлайн)

 1. Проведення атестації працівників кафедри ФМН зі знання законодавчої та нормативної бази забезпечення освітнього процесу.
 2. Інформація щодо наявності контенту з дисциплін кафедри.
 3. Про організацію виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження національного статусу.
 4. Про програму навчання кадрового резерву.
 5. Про проведення олімпіад з фізики і математики серед школярів.
 6. Різне.

kisspng-computer-icons-pdf-clip-art-5b3d7bf996b055.9095343015307560896172

 

Рішення кафедри ФМН від 6.04.21

 

 


Засідання кафедри фізико-математичних наук №10

24.03.21,  11.00 (онлайн).

Порядок денний

 1. Про оновлення електронного реєстру всіх робочих програм (силабусів) дисциплін по кожній дисципліні на WEB-сайті кафедри
 2. Розгляд плану підготовки англомовних конспектів лекцій і методичних вказівок.
 3. Розгляд підготовки тез доповідей викладачів на науково-методичну та студентську конференцію.
 4. Про підготовку тез доповідей викладачів на наукову конференцію ОНАХТ.
 5. Обговорення відкритої лекції професора Швеця В.Т.
 6. Звіт викл.стаж. Швець М.В. про стажування.

 

Засідання кафедри фізико-математичних наук

22.02.2021р.

Порядок денний

 1. Розгляд і затвердження графіка проведення занять в лабораторії кафедри для студентів коледжів академії. (проф. Задорожний В.Г.)
 2. Розгляд і затвердження плану читання лекцій викладачами кафедри для студентів коледжів академії. (ст. викл. Осадчук Є.О.)
 3. Про розробку плану на 2021 р., затвердження тематики проведення науково-методичних семінарів і розміщення на WEB-сайті НЦ ООП.
 4. Звіт ас. Швець М.В. про стажування.
 5. Направлення доц. Мураховського В.Г.  на стажуванння

Засідання кафедри фізико-математичних наук

29.01.2021р.

Порядок денний

 1. Про готовність кафедри до роботи у 2-му семестрі 2020/2021 н.р. (зав.каф. О.Є. Сергєєва)
 2. Розгляд і рекомендація кафедри конспектів лекцій і методичних вказівок, укладених викладачами. (автори)
 3. Результати перевірки якості електронного контенту в MOODLE з дисциплін, які викладаються на кафедрі. (Ю.С. Федченко)
 4. Розгляд і затвердження плану модернізації лабораторного фізичного практикуму (зав. лаб. Т.О. Никитенко)
 5. Розгляд плану підготовки і видання навчальних посібників для коледжів академії (зав.каф. О.Є. Сергєєва)
 6. Розгляд плану підготовки і видання навчальних посібників, конспектів лекцій і методичних вказівок.

Засідання кафедри фізико-математичних наук

24.12.2020р.

Порядок денний

 1. Звіт викладачів про виконання навчального навантаження та індивідуальних планів.
 2. Підсумки зимової сесії.
 3. Підсумки 1 туру студентської олімпіади.
 4. Інструктаж з техніки протипожежної безпеки.
 5. Рекомендація до друку.
 6. Різне.

Засідання кафедри фізико-математичних наук

12.11.2020р.

Порядок денний

 1.  Затвердження планів наукової роботи

  2. Затвердження видання методичної літератури.

  3. Затвердження планів наукових і методичних семінарів.

  4. Про підготовку і проведення олімпіади з математики і фізики середстудентів.

  5. Різне.