Методичні матеріали: фізика

rogankov умен2Основи ч 1умен2Основи ч 2 умен2Термін-словник-2 умен2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для экологов умен2Електрика умен2Theory-of-errors умен2Lecture-Notes умен2

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики

Роганков, В. Б. Посібник до лабораторного практикуму з курсу фізики [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів напрямку підгот. 122, 123 / В. Б. Роганков, Т. О. Чікункова, М. В. Швець ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. фізики і матеріалознавства. – 2-ге перероб. і скор. вид. – Одеса, 2019. – Електрон. текст. дані: 93 с.

Механіка

Молекулярна фізика і термодинаміка

Електрика

Електромагнетизм. Коливання і хвилі

Геометрична і хвильва оптика

Квантова оптика

Фізика твердого тіла

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів