Федченко Юлія Степанівна

Федченко Юлія Степанівна – лектор з дисциплін «Вища математика» для студентів спеціальностей 162, 181, 204; з дисципліни “Вища та прикладна математика процесів готельно-ресторанного бізнесу” для студентів спеціальності 241.

фед2ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 74 наукових та методичних робіт. Відповідальний секретар журналу «Праці міжнародного геометричного центру», заступник голови організаційного комітету конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».

Основні науково-методичні розробки за останні 5 років

  1. Курс вищої математики. Додаткові розділи: Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів /Кузаконь В.М, Кирилов В.Х., Швець В.Т., Вашпанова Н.В.,  Вітюк А.В., Коновенко Н.Г., Угольніков О.П., Федченко Ю.С.,  Худенко Н.П., Нужна Н.В., Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  – Одеса: Друкарський дім, 2019. – 169с.
  1. Коновенко Н.Г., Федченко Ю.С., Черевко Є.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Векторна алгебра та аналітична геометрія» для бакалаврів усіх спеціальностей  денної та заочної форм навчання.  Одеса: ОНАХТ,  2020. – 54с.
  2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Вища та прикладна математика процесів готельно-ресторанного бізнесу» для бакалаврів спеціальності 241 денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Ю.С.Федченко, Є.В.Черевко – Одеса: ОНАХТ, 2021 – 63 с.
  3. Збірник задач з вищої математики. Частина 1./ Коновенко Н.Г., Кирилов В.Х., Федченко Ю.С.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2022. -216с.
  4. Курс вищої математики. Частина 1: навчальний посібник/ Федченко Ю.С., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2022. -224с.