Склад кафедри

Федченко Юлія Степанівна

Федченко Юлія Степанівна

завідувачка кафедри

ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності - диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 100 наукових та навчально- методичних робіт. Відповідальний секретар журналу «Праці міжнародного геометричного центру», заступник голови організаційного комітету Міжнародної наукової конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».

Кулінський Володимир Леонідович

Кулінський Володимир Леонідович

професор

ПРОФЕСОР. Доктор фізико-математичних наук, професор. Сфера наукових інтересів: 1) фізика рідин і макромолекул, 2) фізика конденсованого стану, 3) критичні явища і фазові переходи. Під керівництвом Кулінського В.Л. захищено 5 кандидатських дисертації. Відзнаки та нагороди: 2017‑2018 Fulbright Scholar Award, Fulbright Program in Ukraine; 2002 - Sign of Excellence in National Education (МОН України), 1992‑1995 - Scholarship for young scientists, 1994‑1995 G.Soros Scholarship in Physics for Postgraduates

Сергєєва Олександра Євгенівна

Сергєєва Олександра Євгенівна

професор

ПРОФЕСОР. Доктор фізико-математичних наук, професор. Є автором понад 250 наукових праць та науково-методичних робіт, серед яких 7 монографій. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Отримувала 7 грантів для проведення наукових досліджень і участі в міжнародних наукових проектах. За кількістю зареєстрованих в Scopus статей має індекс цитування (h=5) . За досягнуті успіхи відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України, знаком «Відмінник освіти України», отримала почесне звання «Заслужений професор ОНАХТ», і відзначена нагородою «За внесок в розвиток академії (ОНАХТ)». Наукові інтереси: 1) процеси формування і релаксації поляризованого стану в полімерних електретах з полярних і неполярних матеріалів; 2) фізичні процеси в п’єзоелектричних і піроелектричних сенсорах і приладах, виготовлених на основі сегнетоелектричних полімерів;

Федосов Сергій Никифорович

Федосов Сергій Никифорович

професор

ПРОФЕСОР. Доктор фізико-математичних наук, професор. Є керівником наукової школи «Розробка технології виготовлення і дослідження нових функціональних матеріалів та покрить». За результатами досліджень має більш ніж 450 наукових праць, з яких біля 250 написані англійською мовою і надруковані в провідних міжнародних виданнях, співавтор 12-ти монографій. У науковій базі даних Scopus зареєстровано 68 його публікацій. Індекс цитування статей С.Н.Федосова (12) є найвищим серед науковців ОНАХТ. Отримав більше 20-ти грантів міжнародних фондів і проводив наукові дослідження в університетах Англії, Греції, Бельгії, Португалії, Китаю, Бразилії, Німеччини. Під його керівництвом були захищені 5 кандидатських та 1 докторська дисертація. Протягом 5 років (1974-1979) працював експертом ЮНЕСКО з фізики тонких плівок. На запрошення працював два роки (1996-1997) в університеті штату Сан-Пауло (Бразилія) та два роки (2000-2001) в Дармштадському технічному університеті (Німеччина). Має почесне звання Соросовського професора (1998). Відзначений Почесними грамотами Міністерства вищої освіти СРСР і УРСР, знаками «За наукові досягнення» та «Відмінник освіти України», Подякою Прем’єр-міністра України, отримав почесне звання «Заслужений професор ОНАХТ», і відзначений нагородою «За внесок в розвиток академії (ОНАХТ)».

Вітюк Антоніна Вікторівна

Вітюк Антоніна Вікторівна

доцент

ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – тепломасообмін в контактних пристроях плівкових апаратів для холодильної техніки з урахуванням нерівномірності розподілу рідини. Автор понад 35 наукових та 20 науково-методичних робіт. Секретар Вченої ради факультету комп'ютерних систем та автоматизації. Куратор групи, керівник студентського наукового гуртка.

Коновенко Надія Григорівна

Коновенко Надія Григорівна

доцент

ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – диференціальна геометрія і топологія. Автор понад 89 наукових та науково-методичних робіт. Відповідальний редактор фахового наукового журналу «Праці міжнародного геометричного центру», заступник голови організаційного комітету міжнародної наукової конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».

Мураховський Валерій Генрихович

Мураховський Валерій Генрихович

доцент

ДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Автор понад 100 наукових праць, зокрема монографії «Мікроіоника», 8 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 7 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Наукова діяльність пов’язана з дослідженням суперіоних провідників та гетеросистем на їх основі, а також з розробленням автоматизованих систем управління навчальним закладом і створенням мультимедійних курсів навчальних дисциплін. Директор навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти ОНТУ.

Осадчук Євген Олександрович

Осадчук Євген Олександрович

старший викладач

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ. Кандидат технічних наук. Напрямок наукової діяльності - Дослідження процесів в абсорбційних термотрансформаторах в режимі отримання води з використанням сонячної енергії Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт.

Кейбал Олена Олександрівна

Кейбал Олена Олександрівна

завідуюча лабораторіями

Завідуюча лабораторією.

Никитенко Тетяна Олександрівна

Никитенко Тетяна Олександрівна

завідуюча лабораторіями

Завідуюча лабораторією.

Малина Альона Василівна

Малина Альона Василівна

старший лаборант

старший лаборант

Носенко Людмила Олександрівна

Носенко Людмила Олександрівна

старший лаборант

старший лаборант