Вітюк Антоніна Вікторівна

Вітюк Антоніна Вікторівна  – лектор з дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів спеціальностей 073, 075, 131, 

miniВитюкДОЦЕНТ. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Напрямок наукової діяльності – тепломасообмін в контактних пристроях плівкових апаратів для холодильної техніки з урахуванням нерівномірності розподілу рідини. Автор понад 44 наукових та 27 науково-методичних робіт. Секретар Вченої ради факультету комп’ютерних систем та автоматизації. Куратор групи, керівник студентського наукового гуртка.

Основні науково-методичні розробки за останні 5 років

  1. Кузаконь В.М, Кирилов В.Х., Швець В.Т., Вашпанова Н.В.,  Вітюк А.В., Коновенко Н.Г., Угольніков О.П., Федченко Ю.С.,  Худенко Н.П., Нужна Н.В., Осадчук Є.О., Черевко Є.В.  Курс вищої математики. Додаткові розділи: Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів – Одеса: Друкарський дім, 2019. – 169с.
  2. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділи «Невизначений інтеграл», «Визначений інтеграл», «Подвійний інтеграл» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: А.В. Вітюк, Н.В. Нужна. – Одеса: ОНАХТ, 2020 – 70 с.
  3. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Вища математика», «Вища та прикладна математика» розділ «Диференційне числення» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.Х. Кирилов, А.В. Вітюк, Є.О. Осадчук. – Одеса: ОНАХТ, 2020 – 25с.
  4. Збірник задач з вищої математики. Частина 1./ Коновенко Н.Г., Кирилов В.Х., Федченко Ю.С.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2022. -216с.
  5. Курс вищої математики. Частина 1: навчальний посібник/ Федченко Ю.С., Кирилов В.Х., Коновенко Н.Г.,  Швець В.Т.,  Вітюк А.В.,   Осадчук Є.О., Черевко Є.В./  Одеса: ОНАХТ, 2022. -224с.