Наукові читання, присвячені 140-річчю з дня народження проф. Кирилова Є.А.

На кафедрі фізико-математичних наук з 26.09.23 по 29.09.23 пройшли наукові читання, присвячені 140-річчю з дня народження видатного українського вченого, одного з керівників кафедри фізики нашого ЗВО проф. Кирилова Є.А. . На читаннях виступили з доповідями д.ф.-м.н., професор Сергєєва О.Є., д.ф.-м.н., професор Федосов С.Н.

У жвавих обговореннях доповідей виступили д.х.н., професор Задорожний В.Г., та завідувачка кафедри ФМН, к.ф.-м.н., доцент Федченко Ю.С.

1 3 4